Fremmøtte

Følgende, alle  stemmeberettigede, var til stede under møtet:

 • Hilde Fjeldsgaard

 • Kjetil Osestad

 • Siv Løge-Høiberget

 • Anni Bjerva

 • Elisabeth Kristoffersen

 • Øyvind A. Landsnes

 • Gry Husa-Brekke

 • Eirik Skoglund

 • Aurora Bakklund

 • Gabriel Lunde

 • Lars Vegard Osestad

Gruppeleder Hilde Fjeldsgaard ledet møtet.

Saksliste

Saks nr

Beskrivelse

Sak 1

Lederfordeling

Sak 2

Valg av gruppestyre

Sak 3

Fellesarrangementer

Sak 4

Signaturrett

Sak 5

Orienteringssaker

Sak 6

Eventuelt

Behandling av saker

Sak 1 Lederfordeling

For 2018/2019 blir lederfordelingen som følger:

Oppdagere

 • Gabriel : Enhetsleder, får hjelp av Elisabeth i overgangsfase
 • Jarle

Beholder: 8

Stifinnere

 • Siv : Enhetsleder
 • Lovise
 • Anni
 • Gry
 • Jim

Beholder 5

Fra oppdagerne: inntil 9

Totalt: 14

Vandrere

 • Kjetil
 • Øyvind : Enhetsleder
 • Elisabeth
 • (Otto)

Beholder: 27

Fra stifinnerne: 12

Totalt: 39

Rovere

 • Kjetil : Enhetsleder

Gruppe

 • Hilde
 • Brynjulf

Sak 2 Valg av gruppestyre

Hele styret er på valg på gruppeting før skolestart hvert år.

Det gamle styret har bestått av:

Hilde Fjeldsgaard

Gruppeleder

Elisabeth Kristofferesen

Representant for oppdagerne

Siv Løge-Høiberget

Representant for stifinnerne

Øyvind A. Landsnes

Representant for vandrerne og gruppekasserer

Kjetil Osestad

Representant for roverne

Innstilling til nytt styre:

Hilde Fjeldsgaard

Gruppeleder

Gabriel Lunde

Representant for oppdagerne

Siv Løge-Høiberget

Representant for stifinnerne

Øyvind A. Landsnes

Representant for vandrerne og gruppekasserer

Kjetil Osestad

Representant for roverne

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon.

Sak 3 Fellesarrangement

Følgende fellesarrangement ble vedtatt gjennomført:

Innskriving onsdag 22. august

Det ble vedtatt at felles innskriving av nye og gamle medlemmer avholdes på Menighetshuset onsdag 22. august kl 17:30 - 18:30. Øyvind ordner med infoskriv om Mandal KFUK-KFUM speiderne som deles ut til de som kommer.

Send ut SMS til "gamle" medlemmer om at det er nok å sende bekreftelse pr SMS. Elisabeth sender til oppdagerne, Øyvind sender til resten, unntatt to stifinnere som Siv sender til.

Oppstartstur med bekkevandring 7. - 9. september

Bekkevandringen arrangerer vi på samme sted som i fjor, dvs. i bekken som går forbi Harkmark kirke. Kun vandrerne deltar i år.

Hovedansvarlig: Øyvind

Furulundens dag 16. september

Ved Lysthuset

Speiderne kan overnatte fra lørdag til søndag.

Stifinnere og oppdagere foretrekker å kun være med på søndagen.

Vandrere kan eventuelt overnatte.

 • Lavvoer
 • Bålpanner
 • Natursti
 • Andre speideraktiviteter.

Komite: Gabriel, Siv, Kjetil

Kretsens dag 23. september

Kretsens dag avholdes i år ved Bibelskolen i Grimstad.

Gruppetur til Skogtun 2. - 4. november

Vi har fått reservert helgen 2. - 4. november. Vandrere drar opp på fredagen, og stifinnerne og oppdagerne kommer etter lørdag formiddag. Eget planleggingsmøte avholdes for å detaljplanlegge turen.

Tenning av julestjerna på Gierts Karis plass 29. november

Vi står for tenninga av julestjerna på Gierts Karis plass i år også. Hilde har kontakt med rette instanser. Vi satser på å få med korps.

Hilde er hovedansvarlig.

Aktivitet på torget før jul?

Vi vil ikke 22. desember, men er åpne for noe helgen før.

Hilde har kontakt.

Sak 4 Signaturrett

Vi vedtok at det skal være nok at to medlemmer fra styret, typisk gruppeleder og en til, er nok for å signere for gruppa.

Sak 5 Orienteringssaker

Økonomi

Vi har pr dags dato rund regnet kr 40.000 på konto og ingen vesentlige utestående fakturaer.

Vi har ca. kr 10.000 til gode fra Grimstad og Øvrebø for leie av lastebil til landsleiren.

Kr 10.000 sponsormidler fra ABB som er bundet opp i er reservert til kjøp av ny kano.

NM  i Speiding

Utestående fordringer

Frifond

Norsk Roland

Utestående fordringer

Frifond

Lagerplass og Kirkens hus

Brynjulf og Øyvind kontakter Kirkesenteret for møte.

Hyller på Storaker

Fremdeles aktuelt å få bygget. Øyvind har ansvaret.

Sak 5 Eventuelt

Årsstjerner

Hilde kjøper inn årsstjerner (1-års og 5 års).

Enhetsledere må melde inn ca. antall av 1- og 5-årsstjerner til Hilde innen 31. august

Hva skal speidergruppa dekke for ledere?

Leirkontingenter

Transport

Speiderskjorte

Diverse utstyr som førstehjelpsutstyr

Øyvind setter opp et estimat på hva dette vil koste. Brukes som underlag for endelig beslutning på ledermøte til nyttår. Da bestemmes også medlemskontingenten for gruppa.

Underskrifter

Mandal, 15. august, 2017

 

________________________________________
Hilde Fjeldsgaard, Gruppeleder

 

________________________________________
Øyvind A. Landsnes